Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/205/2020

(FO) Vido Marek (06.05.1975)

Skalka nad Váhom 231, 91331 Skalka nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/205/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
25.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.04.2020 - Vyhlásený konkurz
25.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Vido Marek, 231, 91331 Skalka nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie