Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/194/2020

(FO) Balážová Milena (09.05.1976)

Veľké Kršteňany 31 , 95803 Partizánske 3

Spisová značka, typ konania:
38OdK/194/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
16.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.04.2020 - Vyhlásený konkurz
16.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Balážová Milena, Veľké Kršteňany 31 , 95803 Partizánske 3, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie