Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/198/2020

(FO) Bujna Patrik (11.03.1979)

Pod Šípkom 1155, 95806 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/198/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
19.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.04.2020 - Vyhlásený konkurz
19.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bujna Patrik, Pod Šípkom 1155, 95806 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie