Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/180/2020

(FO) Rakický Dezider (23.09.1968)

Madunice , 92242 Madunice

Spisová značka, typ konania:
28OdK/180/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Rakický Dezider, , 92242 Madunice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie