Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/184/2020

(FO) Csandalová Rozália (21.02.1962)

Nábrežná 2/16 , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
40OdK/184/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 01.05.2020
Stav konania:
01.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Csandalová Rozália, Nábrežná 2/16 , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie