Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-3K/41/2010

(PO) BJAD, s.r.o., IČO 35948728

Bazová 8 , 82108 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-3K/41/2010, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
08.10.2010 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.06.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.10.2010 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
BJAD, s.r.o., IČO 35948728, Bazová 8 , 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--