Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/278/2020

(FO) Fógel Július (06.10.1978)

Boženy Němcovej 873, 99001 Veľký Krtíš

Spisová značka, typ konania:
2OdK/278/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 14.05.2020
Stav konania:
14.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fógel Július, Boženy Němcovej 873, 99001 Veľký Krtíš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie