Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/181/2020

(FO) Bartakovics Baltazár (13.10.1966)

Kráľov Brod 402, 92541 Kráľov Brod

Spisová značka, typ konania:
28OdK/181/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartakovics Baltazár, 402, 92541 Kráľov Brod, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie