(FOP) Ivan Šemrinec,

Dona Sandtnera 11/30 , 90201 Pezinok

Spisová značka, typ konania:
3K/46/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milena Daubnerová
Správca:
Stav konania:
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.07.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ivan Šemrinec () , Dona Sandtnera 11/30 , 90201 Pezinok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--