Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-32OdK/181/2020

(FO) Oláh Jaroslav (01.05.1955)

Vlčie hrdlo 589, 82107 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
B1-32OdK/181/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
10.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 29 798,43 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie