Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/289/2020

(FO) Biely Michal (20.05.1981)

Partizánska 50, 96233 Budča

Spisová značka, typ konania:
2OdK/289/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
19.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
24.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.05.2020 - Vyhlásený konkurz
19.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Biely Michal, Partizánska 50, 96233 Budča, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie