Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/274/2020

(FO) Fógelová Emília (20.05.1981)

Boženy Němcovej 873/17 , 99001 Veľký Krtíš

Spisová značka, typ konania:
4OdK/274/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
02.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
23.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.05.2020 - Vyhlásený konkurz
02.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Fógelová Emília, Boženy Němcovej 873/17 , 99001 Veľký Krtíš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--