Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/278/2020

(FO) Belaj Miroslav (18.01.1986)

gen. Svobodu 1995, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
5OdK/278/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Belaj Miroslav, gen. Svobodu 1995, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--