Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 8R/3/2015

(PO) TERMSTAV a. s., IČO 31321607

Sedlárska 5, 81101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8R/3/2015, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
26.02.2016 - Povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
23.11.2015 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
22.12.2015 - Začaté reštrukturalizačné konanie
26.02.2016 - Povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
TERMSTAV a. s., IČO 31321607, Sedlárska 5, 81101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--