Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/379/2020

(FO) Macek Štefan (16.09.1943)

Jána Smreka 6163, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
27OdK/379/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
13.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.11.2020 - Vyhlásený konkurz
13.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie