(PO) INCODEC spol. s r.o., IČO 36788236

Čakajovce 436, 95143 Čakajovce

Spisová značka, typ konania:
32K/82/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
od 26.05.2016
Stav konania:
18.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
10.12.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
INCODEC spol. s r.o., IČO 36788236, Čakajovce 436, 95143 Čakajovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--