Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/273/2020

(FO) Wachowska Mária (22.07.1966)

Hodejov 233 , 98031 Hodejov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/273/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
07.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.05.2020 - Vyhlásený konkurz
07.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Wachowska Mária, Hodejov 233 , 98031 Hodejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--