(FO) Šotník Miroslav (12.11.1962)

Ostružinová 14850, 82107 Bratislava-Vrakuňa

Spisová značka, typ konania:
3K/55/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
od 30.12.2015
Stav konania:
30.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.12.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
19.12.2015 - Začaté konkurzné konanie
30.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šotník Miroslav, Ostružinová 14850, 82107 Bratislava-Vrakuňa,
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--