Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/113/2020

(FO) Horváthová Ida (11.06.1956)

Jakubovanská 500/4 , 08301 Sabinov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/113/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
26.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horváthová Ida, Jakubovanská 500/4 , 08301 Sabinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--