Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/184/2020

(FO) Jamka Štefan (12.09.1961)

Berlínska 2466, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/184/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
20.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jamka Štefan, Berlínska 2466, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, Slovensko
Lehoty:
04.06.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
06.07.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.07.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
20.07.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
05.08.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie