Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/186/2020

(FO) Dávid Ján (11.09.1966)

Hlavná 707, 04471 Čečejovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/186/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
20.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dávid Ján, Hlavná 707, 04471 Čečejovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie