Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/215/2020

(FO) Hátašová Irena (06.04.1955)

Bzinská 6324/14 , 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/215/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 14.05.2020
Stav konania:
07.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
15.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2020 - Vyhlásený konkurz
07.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hátašová Irena, Bzinská 6324/14 , 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie