Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/113/2020

(FO) Štober Milan (04.03.1973)

Kamenica nad Hronom 436, 94365 Kamenica nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
28OdK/113/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
01.12.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
23.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2020 - Vyhlásený konkurz
01.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Štober Milan, 436, 94365 Kamenica nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie