Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/227/2020

(FO) Janšík Jaroslav (07.03.1959)

Železničiarska 4007, 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
40OdK/227/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
15.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
24.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2020 - Vyhlásený konkurz
15.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Janšík Jaroslav, Železničiarska 4007, 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
29.05.2020 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.06.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.07.2020 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.07.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
29.07.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie