Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/222/2020

(FO) Husárová Erika (20.03.1992)

K nemocnici 782, 95701 Bánovce nad Bebravou

Spisová značka, typ konania:
40OdK/222/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
20.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
17.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2020 - Vyhlásený konkurz
20.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Husárová Erika, K nemocnici 782, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie