Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/220/2020

(FO) Holbička Roman (08.04.1980)

Zliechov , 01832 Zliechov

Spisová značka, typ konania:
40OdK/220/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
16.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
17.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2020 - Vyhlásený konkurz
16.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Holbička Roman, , 01832 Zliechov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie