Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/214/2020

(FO) Hudcovský Branislav (27.04.1973)

Ulica J. Hašku 801, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/214/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 14.05.2020
Stav konania:
14.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hudcovský Branislav, Ulica J. Hašku 801, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie