Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/225/2020

(FO) Neupauerová Anna (11.05.1962)

Sad kpt. Nálepku 46/11 , 01851 Nová Dubnica

Spisová značka, typ konania:
40OdK/225/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
14.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Neupauerová Anna, Sad kpt. Nálepku 46/11 , 01851 Nová Dubnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie