Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/136/2020

(FO) Karvay Štefan (15.08.1985)

1.mája 1307, 95301 Zlaté Moravce

Spisová značka, typ konania:
23OdK/136/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
24.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.05.2020 - Vyhlásený konkurz
24.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Karvay Štefan, 1.mája 1307, 95301 Zlaté Moravce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie