Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/382/2020

(FO) Pillár Jozef (27.05.1957)

Zadunajská cesta 1190, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
27OdK/382/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
od 10.11.2020
Stav konania:
10.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
29.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pillár Jozef, Zadunajská cesta 1190, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie