Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/197/2020

(FO) Daniel Dušan (19.09.1966)

Holíč , 90851 Holíč

Spisová značka, typ konania:
25OdK/197/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daniel Dušan, , 90851 Holíč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie