Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/389/2020

(FO) Mirza Imran (01.01.1971)

Robotnícka 456, 90066 Vysoká pri Morave

Spisová značka, typ konania:
27OdK/389/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
od 10.11.2020
Stav konania:
10.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mirza Imran, Robotnícka 456, 90066 Vysoká pri Morave, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie