Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/118/2020

(FO) Pačaj Branislav (07.06.1986)

Májová 292, 05919 Vikartovce

Spisová značka, typ konania:
4OdK/118/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pačaj Branislav, Májová 292, 05919 Vikartovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--