Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/194/2020

(FO) Ciglerová Terézia (24.10.1964)

Nižný Lánec 75 , 04473 Nižný Lánec

Spisová značka, typ konania:
32OdK/194/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ciglerová Terézia, Nižný Lánec 75 , 04473 Nižný Lánec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie