Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/245/2020

(FO) Oračko Slavko (04.06.1980)

Poľná 1499, 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
2OdK/245/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 11.05.2020
Stav konania:
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Oračko Slavko, Poľná 1499, 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--