Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/247/2020

(FO) Korčík Václav (16.11.1977)

Lipovce 52, 08263 Lipovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/247/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Korčík Václav, 52, 08263 Lipovce, Slovensko
Lehoty:
13.07.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.07.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
12.08.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--