Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/248/2020

(FO) Petíková Mária (08.06.1969)

Prešov , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/248/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 27.05.2020
Stav konania:
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Petíková Mária, , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--