Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/116/2020

(FO) Pinkeová Iveta (30.10.1973)

Štúrova 4115/7 , 94603 Kolárovo

Spisová značka, typ konania:
23OdK/116/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
19.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
28.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pinkeová Iveta, Štúrova 4115/7 , 94603 Kolárovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie