Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/197/2020

(FO) Cichyová Zlatica (18.02.1957)

Družstevná 200/6 , 07801 Veľké Ozorovce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/197/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cichyová Zlatica, Družstevná 200/6 , 07801 Veľké Ozorovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie