Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/198/2020

(FO) Rudá Adriána (20.04.1973)

Košice - nad Jazerom , 04012 Košice

Spisová značka, typ konania:
26OdK/198/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
od 23.05.2020
Stav konania:
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Rudá Adriána, Košice - nad Jazerom , 04012 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie