Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/114/2020

(FO) Kočiš Peter (29.12.1980)

Široké 417, 08237 Široké

Spisová značka, typ konania:
4OdK/114/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kočiš Peter, 417, 08237 Široké, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--