Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/117/2020

(FO) Polešová Naďa (10.01.1977)

Krížová Ves 172 , 05901 Krížová Ves

Spisová značka, typ konania:
4OdK/117/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Polešová Naďa, Krížová Ves 172 , 05901 Krížová Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--