Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/114/2020

(FO) Vaňová Iveta (26.02.1968)

Močarmany 181 , 08253 Petrovany

Spisová značka, typ konania:
3OdK/114/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
18.09.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.05.2020 - Vyhlásený konkurz
18.09.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Vaňová Iveta, Močarmany 181 , 08253 Petrovany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--