Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/246/2020

(FO) Morong Richard (11.04.1974)

Centrum I. 33, 01841 Dubnica nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/246/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
20.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Morong Richard, Centrum I. 33, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie