Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/243/2020

(FO) Krajčík Marián (29.02.1964)

Nemocničná 779, 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/243/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
20.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Krajčík Marián, Nemocničná 779, 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 9 121,67 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie