Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/145/2020

(FO) Csikós Martin (04.03.1982)

Bottova 1265, 94101 Bánov

Spisová značka, typ konania:
23OdK/145/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Csikós Martin, Bottova 1265, 94101 Bánov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie