Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/148/2020

(FO) Szőllősy Csaba (23.08.1972)

Kukučínov 170, 93701 Kukučínov

Spisová značka, typ konania:
23OdK/148/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
od 02.06.2020
Stav konania:
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Szőllősy Csaba, 170, 93701 Kukučínov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie