Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/290/2020

(FO) Gažík Tomáš (27.01.1996)

Majerská cesta 3644, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/290/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
26.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gažík Tomáš, Majerská cesta 3644, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--