Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/147/2020

(FO) Némethy Dušan (18.09.1975)

Streďanská 2536, 95503 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
31OdK/147/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
12.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Némethy Dušan, Streďanská 2536, 95503 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie