Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/149/2020

(FO) Taldík Ernest (18.10.1981)

Sídl. Lúky 1129, 95201 Vráble

Spisová značka, typ konania:
31OdK/149/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Taldík Ernest, Sídl. Lúky 1129, 95201 Vráble, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie